Arhive blog

Discuții

Voluntari pentru ecologie

Implementarea proiectului “VOLUNTARI PENTRU ECOLOGIE” în cadrul proiectului concurs „O ŞANSĂ PENTRU MEDIU” propus de Clubul Rotary Turda, prin Asociaţia Clubul Rotary Turda, permite formarea şi consolidarea unor reale competenţe şi atitudini eco-civice în rândul elevilor şcolii noastre, a cadrelor didactice, părinţilor şi comunităţii turdene.

Scopul proiectului:
Formarea/dezvoltarea şi consolidarea în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi comunităţii locale a respectului în raport cu natura şi mediul ambiental, a unei atitudini pozitive faţă de mediu, a unui comportament eco-civic prin promovarea principiilor pentru mediu, pentru sănătatea mediului prin acţiuni de ecologizare şi de protejare

Obiectivele specific proiectului

 Un număr de 200 de elevi îşi vor forma/dezvolta un comportament ecologic activ prin implicarea în activităţi în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi şi ….. părinţi îşi vor consolida un comportament ecologic care să devină un stil de viaţă constient prin implicarea în activităţi în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi îşi vor îmbogăţi cunoştintele cu informaţii despre mediu, sănătatea mediului, cu informaţii despre factori şi agenţi de poluare, colectare selectivă a deseurilor în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi vor constientiza şi asuma responsabilitaţii de păstrare a sănătăţii mediului pe plan local şi global în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi îşi vor dezvolta spiritul de lucru în echipă, vor constientiza şi aprecia rolul mediului în societatea umană în cele opt săptămâni de proiect

Modalităţi de asigurare a continuităţii/sustenabilităţii proiectului:
Sustenabilitatea proiectul este o prioritate pentru noi. Educaţia ecologică, protejarea mediului, reciclarea selectivă trebuie să devină o practică curentă în societatea noastră. Elevii noştri vor continua să fie voluntari şi protectori ai mediului prin continuarea activităţilor ecologice cu scopul consolidării spiritului eco-civic.
Activităţile vor continua prin:
• Patrula ecologică a şcolii
• Reciclarea selectivă a deşeurilor
• Panoul proiectului
• Planificările diriginţilor
• Activităţi în săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”
De asemenea, ne propunem ca proiectul “VOLUNTARI PENTRU ECOLOGIE” să devină un proiect permanent al şcolii noastre, prin includerea lui în cadrul activităţilor educative.

CLASE SI CADRE DIDACTICE IMPLICATE
CLASA A III a A BARAIAN SURD STANCA
CLASA a III a B IRIMIES DACIANA
CLASA a III a D BERAR ALEXANDRA
CLASA a VII a A STIRB FLORIN
CLASA a VII a B PIRV GIANINA
CLASA a VII a C BARBU CONDUTA

COORDONATORI
BARAIAN SURD STANCA
STAN LIANA EMANUELA

Discuții

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN OPRIŞ” TURDA, PARTENER ȊNTR-UN PROIECT EUROPEAN ERASMUS +

Şcoala Gimnazială „IOAN OPRIŞ” a devenit partener ȋntr-un proiect european ERASMUS+, acțiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar, aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

       Proiectul, intitulat Presenting Legends Across the Continent in European Schools, sub acronimulP.L.A.C.E.S, a fost iniţiat prin intermediul platformei eTwinning, care a oferit oportunitatea stabilirii unui contact cu alte 8 ţări: Croaţia-ţara coordonatoare, Germania, Slovacia, Bulgaria, Turcia, Cipru, Grecia şi Italia.

         Acest proiectse va desfăşura pe durata a 2 ani (15septembrie 2015 – 15 septembrie 2017) având ca temă legende, mituri şi poveşti tradiţionale europene.

           Din grupul ţintă fac parte elevi cu vârsta cuprinsă ȋntre 7-15 ani și cadre didactice, iar obiectivele acestui proiect vizează: dezvoltarea abilităţilor transversale folosind metode inovatoare (antreprenoriat, multiculturalism, competenţe digitale); promovarea cooperării ȋntre autoritățile locale şi regionale şi alte instituţii (muzee, biblioteci, galerii de artă) cu scopul creşterii calităţii educaţiei; dezvoltarea competenţelor de comunicare ȋntr-o limbă străină a cadrelor didactice precum şi creşterea interesului elevilor pentru lectură prin activităţi practice de documentare.

         În cadrul proiectului sunt prevăzute trei întâlniri transnaţionale: în noiembrie 2015 – în Umag, Croaţia; în septembrie 2016- în Istanbul, Turcia; în mai 2017- în Pera Chorio- Nisou, Cipru. De asemenea, se vor derula cinci activităţi de învăţare, predare, formare pentru elevi şi profesori. Acestea vor avea loc înianuarie 2016- în Vidin, Bulgaria; în martie 2016- în Taranto, Italia; mai 2016- în Eschborn, Germania; noiembrie 2016- în Turda, România; martie 2017- în Zvolen, Slovacia.

         Doamna profesoară Daniela Incze, cea care a inițiat și coordonează acest proiect va avea alături pe parcursul celor doi ani atât echipa inițială de proiect – doamna profesoară Veronica Radu şi doamna ȋnvăţătoare Stanca Bărăian – cât și elevii și cadrele didactice din Școala Gimnazială ”Ioan Opriş”.[*]

 

[*] Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Nor de etichete