Implementarea proiectului “VOLUNTARI PENTRU ECOLOGIE” în cadrul proiectului concurs „O ŞANSĂ PENTRU MEDIU” propus de Clubul Rotary Turda, prin Asociaţia Clubul Rotary Turda, permite formarea şi consolidarea unor reale competenţe şi atitudini eco-civice în rândul elevilor şcolii noastre, a cadrelor didactice, părinţilor şi comunităţii turdene.

Scopul proiectului:
Formarea/dezvoltarea şi consolidarea în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi comunităţii locale a respectului în raport cu natura şi mediul ambiental, a unei atitudini pozitive faţă de mediu, a unui comportament eco-civic prin promovarea principiilor pentru mediu, pentru sănătatea mediului prin acţiuni de ecologizare şi de protejare

Obiectivele specific proiectului

 Un număr de 200 de elevi îşi vor forma/dezvolta un comportament ecologic activ prin implicarea în activităţi în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi şi ….. părinţi îşi vor consolida un comportament ecologic care să devină un stil de viaţă constient prin implicarea în activităţi în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi îşi vor îmbogăţi cunoştintele cu informaţii despre mediu, sănătatea mediului, cu informaţii despre factori şi agenţi de poluare, colectare selectivă a deseurilor în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi vor constientiza şi asuma responsabilitaţii de păstrare a sănătăţii mediului pe plan local şi global în cele opt săptămâni de proiect
 Un număr de 200 de elevi îşi vor dezvolta spiritul de lucru în echipă, vor constientiza şi aprecia rolul mediului în societatea umană în cele opt săptămâni de proiect

Modalităţi de asigurare a continuităţii/sustenabilităţii proiectului:
Sustenabilitatea proiectul este o prioritate pentru noi. Educaţia ecologică, protejarea mediului, reciclarea selectivă trebuie să devină o practică curentă în societatea noastră. Elevii noştri vor continua să fie voluntari şi protectori ai mediului prin continuarea activităţilor ecologice cu scopul consolidării spiritului eco-civic.
Activităţile vor continua prin:
• Patrula ecologică a şcolii
• Reciclarea selectivă a deşeurilor
• Panoul proiectului
• Planificările diriginţilor
• Activităţi în săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”
De asemenea, ne propunem ca proiectul “VOLUNTARI PENTRU ECOLOGIE” să devină un proiect permanent al şcolii noastre, prin includerea lui în cadrul activităţilor educative.

CLASE SI CADRE DIDACTICE IMPLICATE
CLASA A III a A BARAIAN SURD STANCA
CLASA a III a B IRIMIES DACIANA
CLASA a III a D BERAR ALEXANDRA
CLASA a VII a A STIRB FLORIN
CLASA a VII a B PIRV GIANINA
CLASA a VII a C BARBU CONDUTA

COORDONATORI
BARAIAN SURD STANCA
STAN LIANA EMANUELA

Şcoala Gimnazială „IOAN OPRIŞ” a devenit partener ȋntr-un proiect european ERASMUS+, acțiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar, aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

       Proiectul, intitulat Presenting Legends Across the Continent in European Schools, sub acronimulP.L.A.C.E.S, a fost iniţiat prin intermediul platformei eTwinning, care a oferit oportunitatea stabilirii unui contact cu alte 8 ţări: Croaţia-ţara coordonatoare, Germania, Slovacia, Bulgaria, Turcia, Cipru, Grecia şi Italia.

         Acest proiectse va desfăşura pe durata a 2 ani (15septembrie 2015 – 15 septembrie 2017) având ca temă legende, mituri şi poveşti tradiţionale europene.

           Din grupul ţintă fac parte elevi cu vârsta cuprinsă ȋntre 7-15 ani și cadre didactice, iar obiectivele acestui proiect vizează: dezvoltarea abilităţilor transversale folosind metode inovatoare (antreprenoriat, multiculturalism, competenţe digitale); promovarea cooperării ȋntre autoritățile locale şi regionale şi alte instituţii (muzee, biblioteci, galerii de artă) cu scopul creşterii calităţii educaţiei; dezvoltarea competenţelor de comunicare ȋntr-o limbă străină a cadrelor didactice precum şi creşterea interesului elevilor pentru lectură prin activităţi practice de documentare.

         În cadrul proiectului sunt prevăzute trei întâlniri transnaţionale: în noiembrie 2015 – în Umag, Croaţia; în septembrie 2016- în Istanbul, Turcia; în mai 2017- în Pera Chorio- Nisou, Cipru. De asemenea, se vor derula cinci activităţi de învăţare, predare, formare pentru elevi şi profesori. Acestea vor avea loc înianuarie 2016- în Vidin, Bulgaria; în martie 2016- în Taranto, Italia; mai 2016- în Eschborn, Germania; noiembrie 2016- în Turda, România; martie 2017- în Zvolen, Slovacia.

         Doamna profesoară Daniela Incze, cea care a inițiat și coordonează acest proiect va avea alături pe parcursul celor doi ani atât echipa inițială de proiect – doamna profesoară Veronica Radu şi doamna ȋnvăţătoare Stanca Bărăian – cât și elevii și cadrele didactice din Școala Gimnazială ”Ioan Opriş”.[*]

 

[*] Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Felicitări medaliatei la Olimpiada Naţională de Biologie Adela-Andreea Ţigănilă – Premiul I şi Medalia de Aur

Pentru exemplul şi modelul pe care îl oferă tinerei generaţii şi mai cu seamă colegilor săi, Primăria Municipiului Turda prin intermediul domnului Primar Tudor Ştefănie, adresează pe această cale felicitările cuvenite domnișoarei Adela-Andreea Ţigănilă, elevă a Şcolii Gimnaziale „Ioan Opriş” Turda.

Olimpică la etapa Naţională a Olimpiadei de Biologie ce s-a desfăşurat în perioada 05-09 Aprilie 2015 la Târgu-Mureş, Adela a reuşit performanţa, inegalabilă în acest an, de a câştiga Premiul I şi Medalia de Aur, arătând astfel că munca, studiul şi efortul susţinut încununează succesul primei poziţii printre olimpicii ţării.

Sub îndrumarea unui dascăl de excepţie în persoana doamnei profesoare Veronica Radu, care la rându-i constituie un exemplu în susţinerea performanţei obţinute, doresc să prezint aprecierea pentru rezultatul merituos care face mandră întrega comunitate turdeană.

Având convingerea că studiul trebuie încurajat şi experienţa unui asemenea rezultat nu se va opri aici, prezentăm respectul pentru întregul colectiv ce a condus către performanţa Adelei-Andreea Ţigănilă din acest an.
Primar,
Tudor Ştefănie

(preluat de pe https://www.facebook.com/PrimariaTurdaOficial)


andreea tiganila biologie

În perioada 5-9 aprilie 2015,  s-a desfășurat Olimpiada Națională de Biologie la Târgu-Mureș. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a urcat o elevă a Școlii Gimnaziale Ioan Opriș – Adela-Andreea Țigănilă care a obținut Premiul I și Medalia de Aur.

Iată câteva dintre gândurile acestei talentate eleve: Olimpiada Națională de Biologie a fost pentru mine o experiență inedită, care sper că reprezintă doar un prim-pas în călătoria mea spre vocația ce mă așteaptă. Am învățat multe lucruri importante, în afară de biologie. Am deschis ochii și urechile spre cei cu experiență, niște minți strălucite și suflete minunate. Aceste persoane, viitoare personalități, m-au primit drept boboc și m-au ajutat să înfloresc. Am realizat cum munca și distracția se pot împleti în modalități deosebite. Mi s-a demonstrat că pasul poate să devină zbor.”

Eforturile ce stau în spatele acestui rezultat, pasiunea și dăruirea ce au dus la performanța de excepție a acestei eleve deosebite ne fac să privim încrezători spre viitor.

„Felicitări, Adela Țigănilă, suntem mândri de reușita ta!”, a transmis dir. prof. Gabriela Russu.

Elevi clujeni pe podium la Olimpiada Națională de Biologie:

Premiul I – Țigănilă Adela, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Ioan Opriș, Turda,

prof. Radu Veronica

Premiul I – Maier George, clasa a X-a, Liceul Teoretic Avram Iancu,

prof. Roșca Roxana

Premiul II – Danci Valentin, clasa a X-a, Liceul Teoretic Avram Iancu,

prof. Roșca Roxana

Premiul II – Ursu Diana, clasa a XI-a, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu,

prof. Vlaica Claudia

Mențiune – Necula Alexandru, clasa a IX-a, Colegiul Național Emil

Racoviță, prof. Miclea Cristina

Mențiune – Șeuleanu Emanuela, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Avram

Iancu , prof. Roșca Roxana

Doi dintre acești elevi, Maier George și Ursu Diana, s-au calificat în lotul lărgit al olimpiadei. Mulțumim elevilor pentru toată munca depusă, dar și profesorilor care, cu multă pasiune, le-au călăuzit pașii.

(preluat de pe http://www.inTurda.ro)

Compania E.ON România va premia 10 elevi clujeni cu rezultate excepţionale la învăţătură în cadrul proiectului „10 elevi de nota 10”.

Elevii au fost selectaţi cu sprijinul IŞJ Cluj din rândul elevilor din clasa a VIII-a care au obţinut numai medii de 10 în primii 3 ani de gimnaziu, au participat şi au avut rezultate bune la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene sau naţionale, s-au implicat în activităţi extraşcolare în comunităţile locale. De asemenea, venitul net al familiei nu trebuia să depăşească 3000 lei. Premierea va avea loc în această dimineață în prezența părinților și a profesorilor.

Din Turda și Câmpia Turzii vor fi trei elevi premiați: Anamaria Săutean (Liceul Teoretic Pavel Dan), Ioana Crenguța Onișor (Școala Mihai Viteazu, Câmpia Turzii) și Paul Oneț (Școala Ioan Opriș).

(preluat de pe http://www.turdanews.net)

Nor de etichete